გულის თანდაყოლილი მანკის მკურნალობა რეფერალიდან, საყოველთაო ჯანდაცვის სახელმწიფო პროგრამაში გადავიდა

საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამა გაფართოვდა. გულის თანდაყოლილი მანკის მკურნალობა რეფერალიდან, საყოველთაო