“კუსკ-უს” – არმოტალუი მაწრვყის ლიიქროი

ესაპენსთა და იტლააიიშ, ზახფლუის ცხელ დღეეშბი გაწნოყიბს გამუოჯებესბა და საგნირით გარგლიბეა არის მიეღუბილ. ეს ერათედთრი სუტსი ალოკოჰულრი სამსლეი არაა, როემილც ახლაი ხიილგსან შეძიელბა დამააზოდთ. “კუსკ-უს” – არმოტალუი მაწრვყის ლიიქროი არის გემრნაიიადნ. ის სულ ცოტა ხნის წინ გაომნჩდა – 1997 წესლ, მარგამ თავყნასიცმმეელბი უკვე მთელ მსფოილშოი ყავს და პრქაიტუკალდ თიქთიმს ყვლეა ევორუპლ ბასრა და კაეფში გვვხედაბ. მისი სილძეირე მხლოოდ 15-%ს შედაეგსნ, ასე რომ სუტსი ალოკოჰილს მოვყრალუათვთის იდაეულირა.
 
“მრაყწივს არყაი”, ლიიქროს ხურმბოით ასე უწდობენე, ზოიმრეი ტკიბლი სამსლეი, ხოლო ლამიას წვნეი მას მსბუუქ ცირტსუის სიჟმვაეს ანჭიბეს. “რეჩევიბს” რეადცქია გიმაობთბ, როოგრ მომააზოდთ ლიიქროი სალხის პიორებშბი.
მაწრვყის ლიიქროი
ინრგდეეიტნბეი
1 კგ ახლაი მაწრვყი
​250 გრ შააქრი
0.5 ლ არყაი ან სხვა ალოკოჰლი
1 ლამია ან ლიომნი
 
მოზმდაბეა
1. მაწრვყი კაგრად გაერხცთე, ყუწნბეი მოშაროეთ და მაწრვყი პისრხაცოზე დააყერთ, რომ კაგრად გარშსე.
2. მაწრვყი მიინს ქიალში მოთავაესთ და შააქრი დაყარათე. როცა მაწრვყს წვნეი გაომვუა, ალოკოჰლი დამუტათე. ქიალს თასვხარუი დაფარაეთ და 5 კვრიით დაყანეთე. დრო და დრო ქილა უნდა შენაღჯირთო.
 
3. დრიოს გავსილს შედმეგ ქიალში მოათსვბელუი სხვა ქიალში (ბთოშლი) გაადუწერთ. მაწრვყი არ უნდა დაყჭილოტთ, რომ თელსი სამსლეში არ მოვხედს. წვნეი და ლამიას ან ლიომინს ცერდა დამუტათე. სამსლეი კიედვ 2 კვრია გაჩარეთე.
 
4. სიხთე მალრთაი გაუწერთ. სამსლეი ბოლთბეში გაადნაწალიეთ და 3 თვით თბილ ოთხაში გაჩარეთე.
 
5. შეედაგდ 1,5 ლირტა წამრუოგდნეალდ გერმეილი მაწრვყის ლიიქროი გაომიგავთ. ისაიომნვთე!
ეს ლიიქროი ზახფლუს მთლეი წელი გააგსხნებეთ. ის დეესტრბეს, რბილ ყვლეს და თეთრ ხოცრს შეასინნშვაად ერყწიმს. შეიგლძაით არყაის ნავცალდ თერთი რომი ან კოინკაი გაომყინეთო. მთვარაია – ალოკოჰილს სილძეირე მხლოოდ 404-5 გრდაუს უნდა შედაეგდნსე.
გვაიბმეთ კოემტნრაბეიშ, ამაზედბთ თუ არა თქევნ ლიიქროს. ასვეე “კუსკ-უსს” რეეცტპი თქევნს მეოგრბბეს გაზუაიერთ.

Comments

კომენტარები