სიახლეები რომელიც დღეიდან საქართველოს მოსახლეობის ნაწილს შეეხება

🔊 დღეიდან❗️

👩‍⚕️ სოფლის ექიმები და ექთნები 100 ლარით გაზრდილ ანაზღაურებას მიიღებენ.

🚑 ხელფასები 100 ლარით გაეზარდა სასწრაფო სამედიცინო დახმარების პერსონალს.

👮‍♂️ პოლიციელებს ხელფასი 125 ლარით გაეზარდათ.

👨‍⚕️ სოციალური აგენტების ფიქსირებული ანაზღაურება 150 ლარით, უფროსი სოციალური აგენტების ანაზღაურება კი 100 ლარით გაიზარდა.

👵 30-ლარით გაიზარდა 70 წელს ზემოთ პენსიონერების, შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვების და I ჯგუფის შშმ პირთა პენსიები.

⛰ მაღალმთიან დასახლებაში მცხოვრები 70 წელს ზემოთ პენსიონერებისთვის პენსია 300 ლარი იქნება.

Comments

კომენტარები