მატრვიი და ბუენრბვიი საუშლაბებეით დაავწღოით თავი გრპისა და გაიცბეას

სუდრო, ჩაეხიხლი ყეილ, ხვლეა, ცეიმენაბთ,ვაის ტკვილიი, სარეთო სიუსტს,ეისხც-ეისპმოტემიბ, როემილც ყვლესავთის კაგრად ნანცბო, გარვეცელუბლ დავადაბესა- გაიცევაბს ახსააიეთსბ. მიგსან თაივს დაწღვეა შეასლძბელეია მატრვიი, ბუენრბვიი საუშლაბებეთი.

ხვლეას შეიგსმბუქუბეთ ფივჭის გიჩრის ინაჰალიცა, ასვეე, შეიგლძაით დაილთ ეს ნაეყინ.

2-3 წვთეი ანსილუის ზეთი გაზავაეთ ერთ კოვზ თბილ წყლაიშ, მიღიეთ დღშეი რადმნეეჯმრე. ეს ზეთი შეიგლძაით გაომყინეოთ ინაჰალიცსივთსიცა.

2-3 ს/კ დაუქმცცაბეულ თაგლმას დასაიხთ 1 ჩ/ჭ მდღურაე წყლაი და ხაშრეთ 15 წთ. მიღიეთ 0,5 ჩ/ჭ ნაახშრი 4-ეჯრ დღშეი.

გაიცევიბს დროს 1 ჩ/კ ვალშის ძმრას შერუეით 2 ჩ/კ თალფი. მიღიეთ 1-2 ჩ/კ ნაერვი 3–4ეჯრ დღშეი. საკმრუანლო ეფქეიტს გაასლძეიერლბად ამ ნაერივს მიეღაბდმე მიღიეთ ასიკილს და კუენილს ნაოყიფს სუტსი ნაეყინ. ყეშლი გაომვიელთ ვალშის ძმირს ხსანირ.

იაასნმის ყვვალიი ჩავიით დაყანეეთ და მიღიეთ 0,5 ჩ/ჭ 3-ეჯრ დღშეი. შეიგლძაით მიღიოთ იაასნმის ყვვალიის და კვრიიტს ნაეყინც: 0,5 ჩ/ჭ ყვვალის და კვრიტს დასაიხთ 1 ჩ/ჭ სპრიიტ, ან არყაი, გაჩარეეთ 2 კვრიის გამნვაოლაბიშ, მიღიეთ 203-0 წვთეი სპრიზტე, ან 50 წვეთ არყაზე ნაეყინ, 3-ეჯრ დღშეი.

გაიცევიბს და ხვლეის დროს ძიილს წინ ფეეხბი დაზილიეთ დაანიყლი ნირვით და ჩაციივთ შაილს წიდნბეი, მკრედი დაზილიეთ ნათვით და დაილეთ თალფსია და პოტრევნიის ნაერვი (11:).

ძლეირი გაიცევიბს და ხვლეის დროს მიღიეთ შედმგეი საუშლაბეა: 20 გრ აბიზდნას დასაიხთ 0,5ლ არყაი, გაჩარეეთ არნაკაელბ 24 სათასია (რაც უფრო მეტ ხანს გაჩარებეთ, მით უკთესე)ი. მიღიეთ 1 ს/კ 3-ეჯრ დღშეი და ძიილს წინ.

ნავხლეის ამღობეის გაასდაიველლბად მიღიეთ წიეთლი მოვცის წვნესია და შარქსიაგნ მოზმდაბელუი სიორიფ. მიღიეთ 1 ს/კ. სიორფი ერთ ჯეზრე. ამ საუშლაბეით მკრუანოლიბს დროს წყილს, ან ჩასი, ნავცალდ დაილეთ მაწრვყის ნაახშრი.

Comments

კომენტარები